Medutis
Pasiklausykite medučio dainelių
Prisijunk prie mūsų Feisbuke

Visi keliai veda į Kauną

Medutis ir draugai 2 – Visi keliai veda į Kauną

1. Žaliam Europos mieste,
Gyvuoja laisvės dvasia.
Ir jeigu tu Kaunietis esi,
Tavo širdy Lietuva.

2. Veda jaunystės keliai,
Gatvėm ir parkais žaliais
Kaunas brangiausias, miestas gražiausias,
Sostinė laisvės šventa!

Pried:
Visi keliai veda į Kauną,
Kur pulsuoja Europos širdis.
Pastatysim miestą jauną,
Ir Lietuvis į Kauną sugrįš!
Visi keliai veda į Kauną,
Kur pulsuoja Europos širdis.
Pastatysim miestą jauną,
Miestą Lietuvio širdį!

3. Jei tu Kaunietis esi, gyvuoja laisvė tavy.
Klestėk ir dūk, nepriklausomas būk.
Čia tavo tėvynė brangi.

4. Grįš iš pasaulio visi, meilę parnešę širdy.
Kaunas brangiausias, miestas gražiausias.
Sostinė Laisvės šventa !