Medutis
Pasiklausykite medučio dainelių
Prisijunk prie mūsų Feisbuke

Išdykėlė

Medutis – Isdykele

1.Lyja lietutis už lango,
Varo mamytė namo.
Atima mėlyną dangų,
Ir nebeleidžia svajot.
Debesys šiandien paniurę,
Šoka balytėj purslai.
O kiemuose tarsi jūroj,
Maudos išdykę vaikai.

Pried.O aš išdykus noriu būti,
Lakstyti po balas.
Aš noriu niekad neišdžiūti,
Mamytė bara – na ir kas?!
O aš išdykus noriu būti,
Lakstyti po balas.
Aš noriu niekad neišdžiūti,
Juk aš išdykėlė- ne bet kas!

2.Pliaupia lietutis už lango,
Skėčio aš noriu gražaus.
Didelio per visą dangų,
Leiskit man žaisti, prašau!
Debesys skraido paniurę,
Dunda griaustinis baisus.
Perlijo mano kepurę,
Lyja į mano batus.